Kohdepoistojärjestelmät

Medicvent anestesia-ja savukaasujen kohdepoistojärjestelmä.

Leikkaussalin henkilökunnan väsymykseen ja lisääntyneeseen päänsärkyyn on pääasiallisena syynä työskentelytilojen huono ilmanlaatu. Yleinen uskomus, että riittävän hyvä ilmanvaihto ja suodattimet poistavat huoneilmaan vuotavat kaasut, on väärä. Esimerkiksi ilokaasu N2O, ei suodatu, vaan se palaa ilmankierron mukana takaisin leikkaussaliin.

Suomen työturvallisuuslainsäädäntö on antanut täysin selkeät säännöt anestesia-aineiden päästörajoista (920/92).

Yli 30 vuoden tutkimus- ja kehitystyön tuloksena Medicvent – kohdepoistojärjestelmästä on rakennettu erittäin monipuolinen ja tehokas sisäilman puhdistaja.  Medicvent on ratkaisu kaikkiin huoneilman epäpuhtauksiin. Se on kokonaisvaltainen keskuspuhallin omine poistokanavineen ja se on tärkeä osa sairaalan ilmavaihtojärjestelmää. Medicvent – maskit ja -letkustot – ym. tarvikkeet toimivat kohdepoistossa kaikkein vaativimmissakin työskentelymuodoissa.

 

Käyttömuodot

  • Anestesiakäytössä; kaksoismaski, heräämö käytössä ja välittömästi paikalliskäytössä, kuten anestesiakoneen ylijäämäkaasujen poistossa.
  • Diatermiasavujen ja hajujen muodostuminen aiheuttaa myös terveysriskin. Poisto suoraan kohteesta, veitseen asennettavan kädensijan kautta.
  • Kipsipölyn
  • Kemikaalit
  • Inhalaatiossa annettavat lääkevalmisteet

Medicvent kohdepoistopuhaltimet on valmistettu ISO 16571 standardin mukaisesti, Standardi määrittää lääkinnällisten laitteiden synnyttämien savukaasujen hallintaa.

Autostart-järjestelmä (alla) tarjoaa savukaasunpoiston, jonka ominaisuuksia ovat helpompi imuvirranhallinta ja automaattinen käynnistystoiminto. Autostart-järjestelmä avaa sulkuventtiilin automaattisesti, kun kirurgi aktivoi diatermiaveitsen/laserin, ja sulkee sen, kun diatermiaveitsi/laser ei ole käytössä. Näin käyttäjän on helpompi hallita äänitasoa ja vaimentaa automaattisesti imuvirtaus, mistä seuraa hiljaisempi ja parempi työympäristö.

Autostart-rasia lisävarusteineen on vaihtoehto Medicventin keskitetylle poistojärjestelmälle (tai vastaaville), eikä se voi toimia ilman sitä. Autostart-rasia lisävarusteineen ohjaa olemassa olevaa virtausta eikä luo omaa.

Diatermia

Autostart-toiminto saavutetaan siten, että käyttäjä yhdistää anturin diatermiaveitsen tai neutraalilevyn johtoon. Kun kirurgi käyttää diatermiaveistä, anturi havaitsee virran ja lähettää signaalin Autostart-rasiaan, joka avaa venttiilin. Kun kirurgi lopettaa diatermiaveitsellä leikkaamisen ja virta katoaa, Autostart-rasia sulkee sulkuventtiilin. Tällä tavoin poisto on käynnissä vain, kun kirurgi leikkaa diatermiaveitsellä, muulloin se on hiljaa.

Tämä toiminto voidaan toteuttaa myös suoraan diatermialaitteeseen kytketyn aktivointikaapelin avulla, jos diatermialaitteessa on aktiivisesti suljettu signaaliportti, 2,5 mm: n naarasmonoliitin.